fbpx

3 ข้อควรระวังในการตอกเสาเข็ม

เสาเข็มหรือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ที่นิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างบ้าน คือ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปทรงตัวไอ และเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปทรงสี่เหลี่ยม ก่อนจะทำการตอกเสาเข็ม ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม อายุเสาเข็ม วันที่ผลิต ปกติเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงจะพร้อมใช้งาน เมื่อมีอายุ 7 วันหลังวันผลิต

ข้อควรระวัง

1.หากที่ดินเป็นดินอ่อน ต้องตอกเสาเข็มลึก และใช้เสาเข็ม 2 ท่อนต่อเชื่อม ซึ่งจะทำให้เสาเข็มท่อนแรกตอกได้ง่าย เสาเข็มจะเจาะทะลุชั้นดินลงไปอย่างรวดเร็ว  หากผู้รับจ้างตอกเสาเข็ม ประมาทโดยใช้ลูกตุ้มที่มีน้ำหนักมากในการตอก ก็จะทำให้ค่าความฝืดของชั้นดินและเสาเข็มเสียไป ดังนั้นระหว่างทำการตอกเสาเข็ม ผู้ควบคุมงานจึงต้องให้ความสำคัญและเข้าตรวจสอบการตอกเสาเข็มอย่างใกล้ชิดและรอบคอบ

2.การใช้เสาเข็ม 2 ท่อนต่อกัน ควรใช้วิธีต่อเสาเข็มด้วยการเชื่อมไฟฟ้าที่บริเวณหัวเสาเข็ม (เหล็กเพลท) เพื่อป้องกันปัญหาเสาเข็มหลุดออกจากกันระหว่างทำการตอก

3.เมื่อตอกเสาเข็มเสร็จแล้ว ต้องตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของศูนย์กลางเสาเข็ม หากพบว่ามีการเยื้องศูนย์เกินกว่า 5 เซนติเมตร จะต้องแจ้งให้วิศวกรผู้ออกแบบคำนวณรับทราบทันที เพื่อหาทางแก้ไข หรือออกแบบโครงสร้างหลักใหม่

.

เสาเข็มของ DCON มีทั้งเสาเข็มเหลี่ยมและเสาเข็มไอ มีหลายขนาด ทำให้สามารถเลือกใช้เสาเข็มได้อย่างเหมาะสมกับดินและพื้นที่ ที่ทำการก่อสร้าง

เสาเข็ม DCON มีการผลิตและใช้วัสดุที่ดี มีการตอกที่มีคุณภาพ 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของดีคอน จะมีทั้งแบบเสาไอ  และเสาสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็ม DCON แข็งแรง ทนทาน มาตรฐานระดับโลก “ ตรวจสอบคุณภาพได้จริง ”

เพราะ DCON มีการเก็บหลักฐานการตอกเสาเข็มด้วยการบันทึกวิดีโอ

เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพการตอกเสาเข็ม ว่าได้ตามรายการคำนวณจริง

เสมือนนั่ง Time Machine ย้อนกลับไปดูขณะตอกเสาเข็มได้เลย

เพื่อความมั่นคงของโครงสร้าง เจาะจงใช้เสาเข็ม DCON

เสาเข็ม DCON มั่นใจทุกขั้นตอนการผลิต ผ่านการควบคุมคุณภาพ ด้วย มอก. และ ISO 9001:2015