fbpx

ที่ตั้งโรงงานและสำนักงาน

โรงงานภาคเหนือ

บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จำกัด

170 หมู่ 4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

Line @dcongroup
โทร.053 584 456

โรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
236 หมู่ 11 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

Line @dcongroup
โทร.043-706890-2
แฟกซ์: 043-706893

โรงงานภาคกลาง​

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
33 หมู่ 8 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220

โรงงานลพบุรี1
Line @dcongroup
โทร: 036-776693
แฟกซ์: 036-776691,036-776692

โรงงานลพบุรี2
Line @dcongroup
โทร: 036-705057
แฟกซ์: 036-705058

สำนักงานใหญ่

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
3300/57 อาคาร ตึกช้าง ถนน พหลโยธิน แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Phone : 0-2937-3312 | Fax : 0-2937-3328

Email: dcon@dconproduct.com
LINE  @dcongroup

โรงงานภาคตะวันออก

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
567 หมู่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

Line @dcongroup
โทร.038-029162-4
แฟกซ์: 038-029165

โรงงานภาคใต้

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
39/3 หมู่ที่ 7 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240

Line @dcongroup
โทร.077-380-650, 081-8225972, 081-970-1205
แฟกซ์: 077-380651

DCON Thailand Map

สำนักงานใหญ่

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
3300/57 อาคาร ตึกช้าง ถนน พหลโยธิน แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Phone : 0-2937-3312 | Fax : 0-2937-3328

Email: dcon@dconproduct.com
LINE  @dcongroup

โรงงานภาคกลาง​

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
33 หมู่ 8 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220

โรงงานลพบุรี1
Line @dcongroup
โทร: 036-776693
แฟกซ์: 036-776691,036-776692

โรงงานลพบุรี2
Line @dcongroup
โทร: 036-705057
แฟกซ์: 036-705058

โรงงานภาคตะวันออก

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
567 หมู่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

Line @dcongroup
โทร.038-029162-4
แฟกซ์: 038-029165

โรงงานภาคใต้

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
39/3 หมู่ที่ 7 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240

Line @dcongroup
โทร.077-380-650, 081-8225972, 081-970-1205
แฟกซ์: 077-380651

โรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
236 หมู่ 11 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

Line @dcongroup
โทร.043-706890-2
แฟกซ์: 043-706893

โรงงานภาคเหนือ

บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จำกัด

170 หมู่ 4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

Line @dcongroup
โทร.053 584 456

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ สินค้า DCON

    เลือกสินค้า