fbpx

คิดสร้างบ้าน ถมดินเท่าไหร่ถึงจะดี ?

เวลาจะสร้างบ้าน เราจะถมดินเท่าไหร่ถึงจะดีนะ ถมเท่าระดับของถนน หรือถมดินสูงกว่าระดับถนน

แล้วถมเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม น่าจะเป็นคำถามของหลายๆคน เวลาจะสร้างบ้าน

ส่วนจะถมเท่าไหร่ถึงจะดี ดีคอนมีคำตอบ

1.กรณีมีพื้นที่สำหรับที่จอดรถน้อย

เราจะต้องคำนึงถึงสโลปในการการขับรถออกจากบ้านด้วย เพราะถ้าสูงมากไป ท้องรถจะขูด เพราะระยะไม่เพียงพอ ดังนั้นควรถมดินให้สูงกว่าระดับถนนหน้าบ้าน ประมาณ 20-30 ซม. ก็เพียงพอแล้ว

เพราะเมื่อรวมกับตัวบ้านที่ยกสูงอีกประมาณ 50 ซม.จะทำให้บ้านสูงกว่าถนนถึง 70-80 ซม.ทีเดียว

2.กรณีมีพื้นที่สำหรับที่จอดรถเยอะ

เราสามารถเผื่อระยะสโลปได้ไกล ทำให้ถมได้สูง แต่เมื่อถมสูงเกิน 30 ซม.ขึ้นไป ควรจะต้องทำกำแพงกันดินไว้ด้วย เพราะไม่งั้นดินในพื้นที่บ้าน อาจจะดันรั้วของเพื่อนบ้านพังได้

เมื่อต้องการถมดินและทำรั้ว การทำรั้ว DCON สามารถทำฐานรากแบบกันดินและมีสเตย์เสริมเพิ่มตามรูปแบบกำแพงแบบตอกเข็ม เพื่อป้องกันดินสไลด์และเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของรั้วได้อีกด้วย

รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป DCON ถูกออกแบบและผลิตขึ้น เพื่อช่วยให้รั้ว

– สวยงาม

– แข็งแรง

– ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว