fbpx

คิดสร้างรั้ว แต่ไม่รู้ความยาวต้องทำอย่างไร?

มีที่ดิน อยากสร้างรั้ว แต่ไม่รู้ความยาวของที่ดิน แล้วจะหาความยาวได้อย่างไร?

DCON มีวิธีคำนวณและประมาณการความยาวของรั้วบนที่ดินได้ง่ายๆ ดังนี้

1.กรณีมีโฉนดอยู่ ให้ดูในโฉนดว่ามาตราส่วนของรูปแปลงที่ดิน อยู่ที่เท่าไหร่ เช่น 1:1,000

ถ้าวัดความยาวในโฉนด ด้านหนึ่งได้ 30 มิลลิเมตร ให้คูณด้วย 1,000

จะได้ขนาดจริงที่ 30,000 มิลลิเมตร หรือ 30 เมตรนั่นเอง

จากนั้นวัดจนครบ 4 ด้านของรูปแปลงที่ดิน ก็จะได้ความยาวที่จะทำรั้วได้คร่าวๆแล้วครับ

2.กรณีไม่มีโฉนด แต่รู้ขนาดพื้นที่ที่ดินเท่าไร เช่น 100 ตารางวา หรือ 200 ตารางวา

ให้คำนวณย้อนกลับ ด้วยสูตรการหาพื้นที่ (สูตรหาพื้นที่ กว้างxยาว) เพื่อหาความยาวแต่ละด้าน

ถ้าเรารู้ขนาดพื้นที่เป็นตารางวา ให้แปลงเป็นพื้นที่ตารางเมตร ด้วยการคูณด้วย 4

เพราะ 1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร

ตัวอย่าง มีที่ดินอยู่ 100 ตารางวา แปลงเป็นตารางเมตรโดยการคูณด้วย 4 จะได้เท่ากับ 400 ตารางเมตร แล้วคำนวณย้อนกลับว่าอะไรคูณกันแล้วได้ 400 บ้าง เช่น 20×20 หรือ 40×10

ถ้ารูปที่ดินเป็น สี่เหลี่ยมจตุรัส คิดความยาวสี่ด้าน จะได้ 20+20+20+20 หรือประมาณ 80 เมตร

ถ้ารูปที่ดินเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า คิดความยาวสี่ด้าน จะได้ 40+10+40+10 หรือประมาณ 100 เมตร

เมื่อคำนวณหาความยาวที่จะสร้างรั้วได้แล้ว ถ้าเรารู้ราคาสร้างรั้วต่อเมตรด้วย

ก็จะสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่จะใช้คร่าวๆได้เลย ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ

ในการติดตั้ง รั้วทึบ DCON สามารถเลือกปรับความสูงได้ถึง 3 เมตร และยังสามารถดัดแปลงรั้วทึบ

ด้วยการติดตั้งพร้อมเหล็กดัดได้ ทำให้รั้วบ้านมีความสวยงาม โปร่งโล่ง และไม่อึดอัด เหมือนรั้วทึบทั่วๆไป

รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป DCON ถูกออกแบบและผลิตขึ้น เพื่อช่วยให้รั้ว

– สวยงาม

– แข็งแรง

– ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว