fbpx

ข้อสำคัญ!!! ถ้าไม่รู้ อย่าเพิ่งสร้างรั้ว

เทคนิคการสร้างรั้ว

ถ้าที่ดินของเราติดที่ดินคนอื่น เราจะสร้างรั้วได้สูงเท่าไหร่กันนะ❓
หรือเราจะวางแนวรั้วอย่างไรดี❓ ดีคอนมีคำตอบครับ
รั้ว ถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของบ้าน
✅ แบ่งเขตที่ดิน
✅ ป้องกันอันตราย

กรณีที่1 ที่ดินของเราติดกับที่ดินเอกชน

1.1 ถ้าเป็นที่ดินเอกชนด้วยกัน

ต้องสร้างรั้วไม่เกินแนวเขตที่กำหนดและอยู่ในเขตที่ดินฝั่งเรา

1.2 ถ้าเป็นที่ดินเอกชนด้วยกัน แล้วตกลงกันได้

สามารถสร้างตรงจุดกึ่งกลางรั้วได้

📌📌รั้วสูงไม่เกิน 10 เมตรไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานในท้องที่

กรณีที่2 ที่ดินของเราติดทางสาธารณะ

2.1 ถ้าที่ดินของเราติดทางสาธารณะ

เราจะทำรั้วสูงได้ไม่เกิน 3 เมตร
(สำหรับ กทม. กรณีถนนกว้างไม่ถึง 6เมตร
จะสร้างรั้วที่ชิดเขตสาธารณะ สูงได้ไม่เกิน 2 เมตร)

2.2 กรณีต้องการทำรั้วสูงกว่า 3 เมตร เราต้องร่นระยะห่างรั้วจากเขตที่ดินเรานับจากส่วนที่ติดทางสาธารณะ ไม่น้อยกว่าความสูงของรั้วที่จะสร้าง

📌📌การจะสร้างรั้ว นอกจากจะต้องดูเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยแล้ว
การก่อสร้างรั้วไม่สามารถสร้างได้ตามที่ต้องการควรศึกษาข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายสร้างรั้วหรือตามข้อกำหนดที่มีไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

รั้วดีคอน สวยทุก design รั้วคุณภาพที่คุณเชื่อมั่น
สำหรับ รั้วโครงการ บ้านจัดสรร สถานที่ราชการ
บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รั้ว DCON

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่
line @dcongroup หรือ inbox มาได้เลยนะครับ