fbpx

การใช้งาน

ใช้เป็นรากฐานของอาคาร, บ้านพักอาศัย, กำแพงกันดิน และเขื่อนกันดิน

ข้อดีของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงดีคอน

1.ผลิตเสาเข็มที่มีคุณภาพสูงวัตถุดิบที่ใช้ได้มาตรฐาน

  • มีการควบคุมคุณภาพในการผลิต
  • มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการจัดส่ง

2.จัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพสินค้าถูกต้องตามความต้องการ

  • สินค้าถูกต้องตามความต้องการ
  • อ่านเพิ่ม

คำถามที่พบบ่อย​

ปกติใช้รถเทรลเลอร์ 18 ล้อ หรือหากเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง DCON ที่ลูกค้าสั่งมีความยาวไม่เกิน 8 เมตรอาจใช้รถ 12 ล้อได้

ราคาเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง DCONรวมค่าขนส่งแล้ว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและสถานที่ส่งเป็นกรณีไป

โดยการสำรวจชั้นดินหรือ boring log หรือหาข้อมูลจากพื้นที่ข้างเคียงที่เคยตอกเสาเข็มแล้ว ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้กำหนดความยาวที่ต้องการจะใช้

ดีคอนมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง DCON เพื่อคุมการตอกทุกต้น โดยเป็นไปตามรายการคำนวณที่วิศวกรของ DCON กำหนด

เงื่อนไขชำระเป็นเงินสด 30% ในวันสั่งซื้อ และที่เหลือก่อนส่งสินค้า 3 วัน

มีความกว้างอย่างน้อย 4 เมตร หรือหากต้องมีการเลี้ยว ถนนหลักต้องมีความกว้าง 6 เมตร สามารถเลี้ยวเข้าซอยกว้าง 4 เมตรได้(สามารถให้เจ้าหน้าที่ของ DCON เข้าไปสำรวจก่อนได้)

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง DCON ที่ขนาดและความยาวมาตรฐาน ใช้เวลาไม่เกิน 10 วันหลังจากสั่งซื้อ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง DCON สั่งผลิตพิเศษใช้เวลา 14 วันหลังจากสั่งซื้อหรือรับมัดจำ

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง DCON จะประทับวันที่ผลิต โซนและล็อตผลิต เป็นไปตามการควบคุมประกันคุณภาพหรือ ISO สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกกระบวนการ