fbpx

ร่วมงานกับเรา

WORK OPPORTUNITIES AT DCON FOR A BRIGHTER FUTURE

ร่วมงานกับ DCON

" ความประทับใจที่ DCON นอกจากองค์กรที่มั่นคงและเพื่อนร่วมงานที่ดี เรายังประทับใจบรรยากาศในการทำงาน การเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเองและแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ ได้คิดและลงมือทำอย่างแท้จริง ที่นี่จึงเหมือนบ้านหลังที่สอง และเพื่อนพนักงานทุกคนคือครอบครัวของเราค่ะ "

- HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

ทำไมต้องเลือก DCON

บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) เชื่อมั่นว่า พนักงานคือกำลังสำคัญในการพัฒนาและสร้างความเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร เราพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาองค์กร และให้พนักงานเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมกับโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

สวัสดิการพนักงาน