fbpx

ร่วมงานกับเรา

WORK OPPORTUNITIES AT DCON FOR A BRIGHTER FUTURE

ร่วมงานกับ DCON

“ความประทับใจที่นี่นอกจากเพื่อนร่วมงานที่ดี ผมยังประทับใจบรรยากาศการทำงาน สถานที่ทำงานที่มีความทันสมัย ที่นี่จึงเหมือนบ้านหลังที่สอง และทุกคนคือครอบครัวของผมครับ”

- Human Resource (DCON Product)

ทำไมต้องเลือก DCON

เราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กรและ พนักงานให้เติบโตอย่างมั่นคง คำนึงถึงความเท่าเทียมในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

สวัสดิการพนักงาน

ตำแหน่งงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ควบคุมการตอกเสาเข็ม ประสานงานเบื้องต้นกับทางโครงการและปั้นจั่น

  • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่หน้างาน และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านควบคุมการตอกเสาเข็ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ รับผิดชอบการหาลูกค้ารายใหม่ รวมถึงดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดเพศ
– อายุ 25 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความสามารถในการขับรถยนต์ มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่
– หากมีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งข้อมูลสมัครงาน