fbpx

การเสริมฐานรากคืออะไร?

โซนดินอ่อนที่เกิดจากการตกตะกอน จะส่งผลให้ดินไม่แข็งแรง ไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจากสิ่งก่อสร้างหนักๆได้ นอกจากจะมีการก่อสร้างฐานรากที่เหมาะสมถูกต้อง แต่ในอดีต วิทยาการก่อสร้างฐานรากยังไม่ก้าวหน้า ฐานรากของสิ่งก่อสร้างต่างๆอาจจะไม่เหมาะสมกับพื้นที่ และส่งผลให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นจึงก่อให้เกิด งานเสริมฐานรากขึ้นมา เพื่อแก้ไขและป้องกัน

ความหมายของการเสริมฐานรากอาคาร

การเสริมฐานราก หมายถึง การปรับปรุงฐานรากเก่าให้รับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้น โดย

-เพิ่มขนาดด้วยการขยายขนาดของฐานราก ให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น

-เพิ่มความลึกของฐานราก เพื่อให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น

-ปรับปรุงดินใต้ฐานราก ให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้น

ความจำเป็นของการเสริมฐานราก

-เพื่อชะลอ หยุดยั้ง หรือ ควบคุมการทรุดตัวของโครงสร้างที่ผิดปกติ

-เพื่อป้องกันโครงสร้างทรุดตัวหรือเคลื่อนตัว เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวของดินบริเวณข้างเคียง เช่น มีการขุดดินลึกมากๆ ในการก่อสร้างอาคารใหม่

-เพื่อเสริมฐานรากที่เสียหายให้แข็งแรง หรือสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น

เสาเข็ม ที่เป็นฐานรากก็เป็นส่วนสำคัญของการป้องกันการทรุดตัวของบ้าน เสาเข็มและการตอกที่มีคุณภาพ ก็สามารถป้องกันการทรุดตัวได้ในระดับหนึ่ง

เสาเข็ม DCON มีการผลิตและใช้วัสดุที่ดี มีการตอกที่มีคุณภาพ 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของดีคอน จะมีทั้งแบบเสาไอ  และเสาสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็ม DCON แข็งแรง ทนทาน มาตรฐานระดับโลก “ ตรวจสอบคุณภาพได้จริง ”

เพราะ DCON มีการเก็บหลักฐานการตอกเสาเข็มด้วยการบันทึกวิดีโอ

เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพการตอกเสาเข็ม ว่าได้ตามรายการคำนวณจริง

เสมือนนั่ง Time Machine ย้อนกลับไปดูขณะตอกเสาเข็มได้เลย

เพื่อความมั่นคงของโครงสร้าง เจาะจงใช้เสาเข็ม DCON

เสาเข็ม DCON มั่นใจทุกขั้นตอนการผลิต

ผ่านการควบคุมคุณภาพ ด้วย มอก. และ ISO 9001:2015