fbpx

Temporary support คืออะไร ?

คือ ค้ำยันชั่วคราว โดยใช้อิฐมาก่อเป็นค้ำยันชั่วคราวเพื่อป้องกันแผ่นพื้นหักจากการวางแผ่นพื้น

และช่วยลดโอกาสเกิดปลวกที่เกิดจากการใช้ไม้ค้ำยันแผ่นพื้น

Temporary support ติดตั้งอย่างไร ?

1.ก่อนการก่อ ควรเทลีนไว้ด้านล่างด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ support

2.ขึงเอ็น เพื่อป้องกันการก่อ support สูงเกินจนดันแผ่นพื้น

ในการปูแผ่นพื้นท้องเรียบ DCON ถ้าต้องการใช้ค้ำยันและหลีกเลี่ยงปลวก ก็ควรก่อ Temporary support แทนการใช้ไม้ค้ำยัน แม้ไม้ค้ำยันจะถูกและสะดวกกว่า แต่ในระยะยาวคงไม่คุ้มค่าเพราะปลวกขึ้นบ้าน แต่ถ้าไม่อยากใช้ไม้ค้ำยัน ก็สามารถเลือกใช้ แผ่นพื้นลอนเหลี่ยม DCON แทนในการปูพื้นชั้นล่างได้

แผ่นพื้นท้องเรียบ DCON

– ยอดผลิตสูงสุดในประเทศ

– ไม่ต้องทำฝ้า

– ได้มาตรฐาน มอก.576-2546

– ได้มาตรฐาน มอก.828-2546 – ผิวเรียบเนียน ทาสีได้เลย

แผ่นพื้นลอนเหลี่ยม DCON

– รับน้ำหนักได้มากขึ้น

– ประหยัดคอนกรีตทับหน้า

– ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยัน