fbpx

เจาะสำรวจดินก่อนก่อสร้างเพื่ออะไร ?

1.เพื่อให้รู้ประเภทและชนิดของดินใต้พื้นที่ก่อสร้าง ทราบลักษณะเชิงกล เราจะได้เลือกใช้ฐานรากได้ถูกประเภท เช่น หากดินแข็งพออาจจะเลือกใช้เป็นฐานแผ่แทน

2.เพื่อให้ทราบความลึกของชั้นดินดาน(ดินแข็ง) ว่าลึกเท่าไร เพื่อนำไปคำนวณกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม

เลือกขนาดและความยาวเสาเข็มที่ต้องใช้ได้

3.เพื่อลดความผิดพลาดในการตอกเสาเข็ม เพราะหากเจอชั้นดินแข็ง แต่ไม่หนาที่ชั้นความลึกไม่มาก

อาจทำให้คนตอกเสาเข็มหยุดตอก เพราะคิดว่าถึงชั้นดินแข็งแล้ว ทั้งที่จริงๆสามารถตอกทะลุลงไปได้อีก

หากดินในบริเวณที่สำรวจมีความผันผวนมาก วิศวกรควรสั่งให้เจาะสำรวจดินหลายๆหลุมให้เพียงพอ เพื่อเปรียบเทียบ เพราะอาจต้องออกแบบฐานรากหลายชนิด สำหรับก่อสร้างอาคารนั้น

การเจาะสำรวจดินที่นิยมใช้ มีกี่ประเภท ?

มี 2 ประเภท

1.การเจาะล้างด้วยเครื่องเจาะกระแทก (Percussion Drilling)

คือการเจาะที่อาศัยแรงกระแทกของ Heavy chisel, Spun หรือ Wash boring ในการนำดินขึ้นมาจากหลุม

แต่เพราะมีแรงกระแทก ทำให้เกิดการรบกวนตัวอย่างดินในชั้นที่อยู่ลึกลงไป ดังนั้น ต้องใช้ประสบการณ์

ความชำนาญ ในการควบคุมการเจาะเพื่อให้รบกวนดินน้อยที่สุด

2. การเจาะล้างด้วยเครื่องเจาะปั่น (Rotary Drilling)

คือ การใช้ใบมีดหรือหัวเจาะหมุนลงไปในดิน โดยกำลังของเครื่องยนต์ ทำงานได้เร็ว นิยมใช้สำหรับเจาะหิน

แต่ต้องใช้น้ำเป็นตัวช่วยระบายความร้อนที่หัวเจาะที่ก้นหลุมด้านล่าง

ข้อดี-เสีย เครื่องเจาะกระแทก VS เครื่องเจาะปั่น

เครื่องเจาะกระแทก (Percussion Drilling)

1. นํ้าหนักเบา การขนย้ายทําได้สะดวก

2. เคลื่อนย้ายเข้าตําแหน่งหลุมเจาะได้ง่ายสามารถทํางานภายในพื้นที่แคบๆ ได้

3. สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อย เมื่อเทียบกับแบบเจาะปั่น

เครื่องเจาะปั่น (Rotary Drilling)

1. สามารถเจาะหลุมได้ทุกขนาด และทุกสภาพชั้นดิน หรือแม้แต่ชั้นหิน

2. การเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่สํารวจที่มีความลาดชัน ทําได้ง่ายกว่าเครื่องเจาะกระแทก

3. การติดตั้งท่อกันดินในระดับลึกทําได้ง่าย

4. ช่วยการติดตั้งท่อและอุปกรณ์สําหรับการทดสอบต่างๆ

5. อัตราการเจาะหลุมเร็วกว่าเครื่องเจาะกระแทก

สรุป

1.ควรทำการเจาะสำรวจดินทุกครั้งก่อนการก่อสร้างอาคาร

2.หากพื้นที่มีความผันผวนของชั้นดินมาก ควรเจาะสำรวจให้เพียงพอ เพื่อเปรียบเทียบ

เพราะการเจาะสำรวจดินสามารถลดความเสี่ยงของความเสียหายจากอาคารทรุดได้ อย่าประหยัดจนเสี่ยงต่อการทรุดของอาคาร

เสาเข็มดีคอน ก่อนจะทำการตอก ก็จะมีการเจาะสำรวจดินตามความต้องการของลูกค้า

เพื่อเลือกขนาดและความยาวของเสาเข็มที่จะใช้งานได้อย่างเหมาะสม

เสาเข็ม DCON มีการผลิตและใช้วัสดุที่ดี มีการตอกที่มีคุณภาพ 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของดีคอน จะมีทั้งแบบเสาไอ  และเสาสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็ม DCON แข็งแรง ทนทาน มาตรฐานระดับโลก “ ตรวจสอบคุณภาพได้จริง ”

เพราะ DCON มีการเก็บหลักฐานการตอกเสาเข็มด้วยการบันทึกวิดีโอ

เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพการตอกเสาเข็ม ว่าได้ตามรายการคำนวณจริง

เสมือนนั่ง Time Machine ย้อนกลับไปดูขณะตอกเสาเข็มได้เลย

เพื่อความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร เจาะจงใช้เสาเข็ม DCON

เสาเข็ม DCON มั่นใจทุกขั้นตอนการผลิต ผ่านการควบคุมคุณภาพ ด้วย มอก. และ ISO 9001:2015