fbpx

เสาเข็มเยื้องศูนย์ แก้ไขอย่างไร ?

ปกติหัวเสาเข็มกับเสาตอม่อจะต้องตรงกัน

โดยมีตะแกรงฟุตติ้งคั่นอยู่ตรงกลาง เพื่อยึดระหว่างเสาเข็มและเสาตอม่อ

แต่ถ้าเสาเข็มมีตำแหน่งไม่ตรงกับเสาตอม่อ เราจะเรียกว่าเสาเข็มเยื้องศูนย์

เสาเข็มเยื้องศูนย์แก้ไขอย่างไร

ต้องตรวจสอบว่ามีเสาเข็มเยื้องศูนย์จำนวนกี่ต้น อยู่ในเกณฑ์รับได้ไหม

จากนั้นให้แจ้งไปทางผู้ออกแบบ ทำการออกแบบตะกร้อฟุตติ้งใหม่ ตรงจุดที่เสาเข็มเยื้องศูนย์

เพื่อทำการแก้ไขให้เสาเข็มตรงจุดนั้นรับน้ำหนักได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

แต่ถ้าเกิดการเยื้องศูนย์มากๆ ก็อาจจะต้องทำการเจาะหรือตอกเสาเข็มเพิ่มแทน

เสาเข็ม DCON มีการผลิตและใช้วัสดุที่ดี มีการตอกที่มีคุณภาพ 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของดีคอน จะมีทั้งแบบเสาไอ  และเสาสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็ม DCON แข็งแรง ทนทาน มาตรฐานระดับโลก “ ตรวจสอบคุณภาพได้จริง ”

เพราะ DCON มีการเก็บหลักฐานการตอกเสาเข็มด้วยการบันทึกวิดีโอ

เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพการตอกเสาเข็ม ว่าได้ตามรายการคำนวณจริง

เสมือนนั่ง Time Machine ย้อนกลับไปดูขณะตอกเสาเข็มได้เลย

เพื่อความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร เจาะจงใช้เสาเข็ม DCON

เสาเข็ม DCON มั่นใจทุกขั้นตอนการผลิต

ผ่านการควบคุมคุณภาพ ด้วย มอก. และ ISO 9001:2015