fbpx

6 สัญญาณ บ้านทรุดตัวที่ควรรู้

การทรุดตัวของดินเกิดขึ้นทุกปีในประเทศไทย มีสาเหตุจากหลายอย่าง เช่น ความอ่อนแข็งและหนาแน่นของดินในแต่ละพื้นที่ ส่วนปัญหาบ้านทรุดตัวนั้น มักจะมีสัญญาณเตือนว่าบ้านเรากำลังเกิดปัญหาการทรุดตัว เราจะสังเกตุสัญญาณบ้านทรุดตัวอย่างไร DCON มีคำตอบ

1.พบมีรอยร้าวขนาดใหญ่บนผนังบ้าน เสา มีรอยร้าวรอบตัวบ้านเป็นรอยยาว มีรอยร้าวในแนวทแยงมุมจากผนัง

2.พื้นดินยุบตัวจนเห็นโพรงใต้บ้าน ดินทรุดไหลเข้าใต้ถุนบ้าน หรือดินทรุดจนเห็นเสาและคานคอดินโผล่ออกมา

3.โครงสร้างคานกับผนังแยกออกจากกันจนเห็นได้ชัด

4.พื้นรอบบ้าน พื้นห้องที่ต่อเติมทรุดตัวแยกออกจากตัวบ้าน

5.ผนังบ้านหรือพื้นบ้านเอียงจนเห็นได้ชัด

6.ท่อหรืองานระบบที่ใต้ถุนบ้านแยกขาดออกจากกัน

ในการป้องกันบ้านทรุดตัว เสาเข็มก็เป็นส่วนสำคัญของการป้องกัน เสาเข็มและการตอกที่มีคุณภาพ ก็สามารถป้องกันการทรุดตัวได้ในระดับหนึ่ง

เสาเข็ม DCON มีการผลิตและใช้วัสดุที่ดี มีการตอกที่มีคุณภาพ 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของดีคอน จะมีทั้งแบบเสาไอ  และเสาสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็ม DCON แข็งแรง ทนทาน มาตรฐานระดับโลก “ ตรวจสอบคุณภาพได้จริง ”

เพราะ DCON มีการเก็บหลักฐานการตอกเสาเข็มด้วยการบันทึกวิดีโอ

เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพการตอกเสาเข็ม ว่าได้ตามรายการคำนวณจริง

เสมือนนั่ง Time Machine ย้อนกลับไปดูขณะตอกเสาเข็มได้เลย

เพื่อความมั่นคงของโครงสร้าง เจาะจงใช้เสาเข็ม DCON

เสาเข็ม DCON มั่นใจทุกขั้นตอนการผลิต

ผ่านการควบคุมคุณภาพ ด้วย มอก. และ ISO 9001:2015