fbpx

2 น้ำหนักบรรทุกที่ใช้ออกแบบ

น้ำหนักบรรทุกที่กระทําต่อระบบพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (Live Load)

น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย หรือ น้ำหนักบรรทุกจร (Live Load) หมายถึง น้ำหนักที่แผ่นพื้นสามารถรับได้

นอกเหนือไปจากน้ำหนักของแผ่นพื้นและน้ำหนักของคอนกรีตทับหน้า

เป็นน้ำหนักบรรทุกที่มีการเคลื่อนย้ายได้ ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงน้ำหนักได้ตลอดเวลา

เช่น น้ำหนักของผู้คน สัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น

น้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load)

น้ำหนักบรรทุกคงที่ หรือ น้ำหนักตายตัว (Dead Load) หมายถึง น้ำหนักจากตัวแผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรง รวมน้ำหนักของคอนกรีตทับหน้า เป็นน้ำหนักที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในระบบพื้นคอนกรีต

ไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงขนาด เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น หลังคา ผนัง กระเบื้องปูพื้น

แผ่นพื้นสำเร็จรูปของ DCON ก็จะมีตารางการรับน้ำหนักที่รับน้ำหนัก แต่ละความยาวเมตรและจำนวนลวดที่ใช้เช่นกัน

แผ่นพื้นท้องเรียบ DCON

– ยอดผลิตสูงสุดในประเทศ

– ไม่ต้องทำฝ้า

– ได้มาตรฐาน มอก.576-2546

– ได้มาตรฐาน มอก.828-2546

– ผิวเรียบเนียน ทาสีได้เลย

แผ่นพื้นลอนเหลี่ยม DCON

– รับน้ำหนักได้มากขึ้น

– ประหยัดคอนกรีตทับหน้า

– ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยัน

DCON เป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจร

พร้อมส่งทั่วไทย ขนส่งรวดเร็วตรงเวลา ได้มาตรฐาน

เพราะสินค้าของ DCON ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตขึ้นตามระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 มีวิศวกรให้คำปรึกษาหลังการขาย