fbpx

การบ่มคอนกรีตด้วยการเพิ่มความชื้น มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

การบ่มคอนกรีตด้วยการเพิ่มความชื้น มีด้วยกัน 3 รูปแบบดังนี้

การขังน้ำ

เหมาะสมกับงานคอนกรีตพื้นราบ เช่น แผ่นพื้นทั่วไป ดาดฟ้า พื้นสะพาน ถนนทางเท้า สนามบิน

ด้วยการทำเป็นคันขังน้ำรอบงานคอนกรีต

ข้อดี

1. ทำได้สะดวก ง่าย ราคาถูก

2. วัสดุหาได้ง่าย

3. ใช้คนงานระดับกรรมกรทำได้

4. ซ่อมแซมได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

ข้อเสีย

1. ต้องหมั่นตรวจดูรอยแตกร้าว ของคันขังน้ำอยู่เสมอ ไม่ให้น้ำซึมหาย

2. ต้องทำความสะอาดบริเวณคอนกรีตที่บ่ม เมื่องานบ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การฉีดน้ำหรือพรมน้ำ

ใช้ได้ทั้งแนวราบ และแนวดิ่ง เช่น ผนังกำแพง พื้น

ข้อดี

1. ทำได้สะดวก ได้ผลดี

2. ค่าใช้จ่ายถูก

3. ใช้คนงานระดับกรรมกรได้

4. ไม่ต้องดูแลตลอดเวลา

ข้อเสีย

1. ไม่เหมาะสมกับสถานที่ที่หาน้ำได้ยาก

2. การฉีดกับกำแพงในแนวดิ่ง น้ำจะแห้งเร็ว

การใช้วัสดุเปียกชื้นคลุม

ใช้ได้ทั้งแนวราบ และแนวดิ่ง โดยใช้ผ้าใบ กระสอบ หรือวัสดุอื่นที่อุ้มน้ำได้ดี มาคลุมที่งานคอนกรีต

ข้อดี

1. ได้ผลดีมาก คุ้มต่อการลงทุน

2. ใช้คนงานระดับกรรมกรทำได้

3. สามารถหาวัสดุมาใช้ได้ง่าย

ข้อเสีย

1. ถ้าอากาศร้อน จะแห้งเร็ว

2. ถ้าพื้นที่กว้าง การใช้ผ้าใบคลุม จะเปลืองค่าใช้จ่าย

3. ต้องฉีดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ

4. ต้องตรวจสอบว่าวัสดุที่นำมาคลุม นั้นเป็นอันตรายต่อหน้าผิวคอนกรีตหรือเปล่า

การผลิตของผลิตภัณฑ์ DCON จะมีการบ่มคอนกรีตด้วยการเพิ่มความชื้น เช่น Hollow core เสาเข็ม รั้ว หรือแผ่นพื้นสำเร็จรูป เป็นต้น