fbpx

2 ฐานรากที่นิยมใช้ในการสร้างบ้าน

ในการสร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ สิ่งที่จะช่วยให้บ้านหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนพื้นดินได้อย่างมั่นคง ไม่สั่นคลอน สิ่งนั้นก็คือฐานรากนั่นเอง ฐานราก คือ โครงสร้างชั้นล่างสุดอยู่ใต้ผิวดิน ทำหน้าที่รับน้ำหนักของอาคารแล้วถ่ายลงสู่พื้นดิน ส่วนฐานรากที่นิยมใช้ในการสร้างบ้านมีกี่ประเภท DCON มีคำตอบ

1.ฐานรากเสาเข็ม

ฐานรากเสาเข็ม คือฐานรากที่ใช้งานร่วมกับเสาเข็ม ด้วยการตอกเสาเข็มลงไปในดิน โดยที่ตัวของฐานนั้นจะรับน้ำหนักจากตัวอาคาร ทำการถ่ายน้ำหนักลงมาสู่เสาเข็ม และเสาเข็มก็จะทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักลงสู่ชั้นดินที่ลึกลงไป เหมาะสำหรับพื้นดินที่ไม่หนาแน่นมากนัก เช่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร

2.ฐานรากแบบแผ่

ฐานรากแบบแผ่ คือฐานรากที่แบกรับน้ำหนักจากตัวอาคารแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่ชั้นดินนั้นได้โดยตรง การวางฐานรากแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เสาเข็ม การเลือกใช้ฐานรากแบบแผ่ ต้องคำนึงถึงปัจจัยทางด้านขนาดของน้ำหนักที่บรรทุกและกลสมบัติของดินที่สามารถรับน้ำหนักได้ในท้องถิ่นนั้น ฐานรากแบบแผ่ เหมาะสำหรับชั้นดินที่มีความแข็ง นิยมสร้างในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ดินในบริเวณนั้น มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ประมาณ 8-15 ตัน/ตารางเมตร

เสาเข็มของ DCON เป็นส่วนหนึ่งของการทำฐานรากเสาเข็ม ซึ่งเสาเข็มของ DCON มีทั้งเสาเข็มเหลี่ยมและเสาเข็มไอ มีหลายขนาด ทำให้สามารถเลือกใช้เสาเข็มได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ที่ทำการก่อสร้าง

เสาเข็ม DCON มีการผลิตและใช้วัสดุที่ดี มีการตอกที่มีคุณภาพ 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของดีคอน จะมีทั้งแบบเสาไอ  และเสาสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็ม DCON แข็งแรง ทนทาน มาตรฐานระดับโลก “ ตรวจสอบคุณภาพได้จริง ”

เพราะ DCON มีการเก็บหลักฐานการตอกเสาเข็มด้วยการบันทึกวิดีโอ

เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพการตอกเสาเข็ม ว่าได้ตามรายการคำนวณจริง

เสมือนนั่ง Time Machine ย้อนกลับไปดูขณะตอกเสาเข็มได้เลย

เพื่อความมั่นคงของโครงสร้าง เจาะจงใช้เสาเข็ม DCON

เสาเข็ม DCON มั่นใจทุกขั้นตอนการผลิต

ผ่านการควบคุมคุณภาพ ด้วย มอก. และ ISO 9001:2015