fbpx

เหล็กปลอก คืออะไร?

เหล็กปลอก (Stirrup) คือเหล็กเสริมในคอนกรีตชนิดหนึ่ง ใช้เสริมอยู่ภายในเสา หรือในโครงสร้างประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กในแนวขวาง เพื่อรับแรงเฉือน โดยมักจะดัดเหล็กเส้นเป็นรูปร่างเดียวกับพื้นที่หน้าตัดตามสิ่งก่อสร้างต่างๆ ซึ่งจะมีระยะการเสริมเข้าไปตลอดความยาวของโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอ ตามช่วงระยะที่วิศวกรได้คำนวณและออกแบบไว้

เหล็กปลอก มีกี่ประเภท?

เสาเข็มตอก สำหรับเสาคอนกรีต แบ่งย่อยได้ 2 ชนิด คือ

1.เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce concrete pile)

2.เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (Prestressed concrete pile)

เสาเข็มตอกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ?

เหล็กปลอก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. เหล็กปลอกเดี่ยว (Ties) เป็นเหล็กที่นำมาดัดเป็นสี่เหลี่ยมหรือรูปทรงต่างๆ

เหล็กแกนเสาทุกเส้นต้องมีเหล็กปลอกในการมัดประคอง โดยเหล็กปลอกเดี่ยวช่วยรับแรงเฉือนที่กระทำกับเสา

และช่วยเพิ่ม confinement (แรงโอบรัดด้านข้าง) ทำให้กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตในเสาเพิ่มขึ้น

โดยใช้ในงานโครงสร้างหลายอย่าง เช่น เสา คาน ส่วนปริมาณเหล็กปลอกนั้นขึ้นอยู่กับแรงเฉือนที่เกิดขึ้นกับเสา

ยิ่งเสารับแรงเฉือนสูง จะต้องใส่เหล็กปลอกในปริมาณที่มากขึ้นตามไปด้วย

2. เหล็กปลอกเกลียว (Spirals) เป็นเหล็กปลอกรูปเกลียวทั้งเส้นมัดรอบเหล็กแกนเสา

สามารถเพิ่ม confinement (แรงโอบรัดด้านข้าง) ได้สูงกว่าเหล็กปลอกเดี่ยว นิยมใช้กับเสาเข็มที่ผลิตในโรงงาน

เนื่องจากเตรียมเหล็กและผูกเหล็กได้ง่ายกว่าเหล็กปลอกเดี่ยว ถ้าหากมีเครื่องจักรสำหรับการดัดเหล็กปลอกเกลียวโดยเฉพาะ

เหล็กปลอก มีประโยชน์อย่างไร?

1.เพื่อรับแรงเฉือน ที่เกิดขึ้นในเสา

2.ช่วยยึดเหล็กแกนให้อยู่ในแนวตรงขณะเทคอนกรีต และช่วยเพิ่ม confinement (แรงโอบรัดด้านข้าง)
3.ทำให้สามารถรับแรงอัดได้ดีขึ้น

เสาเข็ม DCON มีการผลิตและใช้วัสดุที่ดี มีการตอกที่มีคุณภาพ 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของดีคอน จะมีทั้งแบบเสาไอ  และเสาสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็ม DCON แข็งแรง ทนทาน มาตรฐานระดับโลก “ ตรวจสอบคุณภาพได้จริง ”

เพราะ DCON มีการเก็บหลักฐานการตอกเสาเข็มด้วยการบันทึกวิดีโอ

เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพการตอกเสาเข็ม ว่าได้ตามรายการคำนวณจริง

เสมือนนั่ง Time Machine ย้อนกลับไปดูขณะตอกเสาเข็มได้เลย

เพื่อความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร เจาะจงใช้เสาเข็ม DCON

เสาเข็ม DCON มั่นใจทุกขั้นตอนการผลิต ผ่านการควบคุมคุณภาพ ด้วย มอก. และ ISO 9001:2015