fbpx

เสาเข็มตอก คืออะไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ?

เสาเข็มตอก คือ เสาเข็มที่ใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็มลงไปในดิน จนได้ความลึกที่ต้องการหรือได้ Blow

เป็นวิธีการที่นิยมมาก เพราะมีวิธีการก่อสร้างไม่ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายไม่สูงจนเกินไป

เสาเข็มตอกแบ่งเป็นกี่ชนิด ?

เสาเข็มตอก สำหรับเสาคอนกรีต แบ่งย่อยได้ 2 ชนิด คือ

1.เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce concrete pile)

2.เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (Prestressed concrete pile)

เสาเข็มตอกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ?

1.หัวเสาเข็ม (Head) คือ ส่วนบนสุดของเสาเข็มสำหรับรองรับแรงกระแทกจากการตอก

2.ตัวเสาเข็ม (Foot) คือ ส่วนลำตัวของเสาเข็มทำหน้าที่รับแรงฝืดระหว่างเสาเข็มกับดิน

3.ปลายเสาเข็ม (Tip) คือ ส่วนล่างสุดของเสาเข็ม ทำหน้าที่เจาะชั้นดิน มีหลายรูปแบบ เหมาะกับชั้นดินที่ต่างกัน

4.แผ่นเหล็กหัวเสาเข็ม (Driving Head) คือ แผ่นเหล็กที่ปิดทับบนหัวเสาเข็มซึ่งถูกยึดด้วยเหล็กสมอเทฝังเข้าเนื้อคอนกรีต ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักการกระทบของตุ้ม  และใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเข็มท่อนบนและล่าง

เสาเข็มตอกดีอย่างไร ?

1. ตรวจสอบคุณภาพของเสาเข็มได้ก่อนตอกเสาเข็ม

2. การตอกเสาเข็มสามารถตอกได้ถึงชั้นดินแข็ง ลดโอกาสเกิดการทรุดตัวของโครงสร้าง

3. ระดับน้ำใต้ดินไม่มีผลต่อการตอกเสาเข็ม

ซึ่งเสาเข็มตอกของดีคอน จะมีทั้งแบบเสาไอ  และเสาสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็ม DCON แข็งแรง ทนทาน มาตรฐานระดับโลก “ ตรวจสอบคุณภาพได้จริง ” เพราะ DCON มีการเก็บหลักฐานการตอกเสาเข็มด้วยการบันทึกวิดีโอ เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพการตอกเสาเข็ม ว่าได้ตามรายการคำนวณจริง

เสมือนนั่ง Time Machine ย้อนกลับไปดูขณะตอกเสาเข็มได้เลย

เพื่อความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร เจาะจงใช้เสาเข็ม DCON เสาเข็ม DCON มั่นใจทุกขั้นตอนการผลิต

ผ่านการควบคุมคุณภาพ ด้วย มอก. และ ISO 9001:2015