fbpx

เมื่อไหร่ถึงหยุดตอกเสาเข็ม?

เสาเข็ม DCON

เราจะหยุดตอกเสาเข็ม ก็ต่อเมื่อเราได้ last ten blow

แล้ว Last ten blow คืออะไร?

Last ten blow  คือ ระยะทรุดตัวของเสาเข็มจากการตอก 10 ครั้ง โดยค่าทรุดตัวที่ได้นั้น ต้องมีค่าไม่เกินค่าที่วิศวกรคำนวณไว้

ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าเสาเข็มรับน้ำหนักได้จริง จึงหยุดการตอกเสาเข็ม

ตัวอย่าง ค่าที่วิศวกรคำนวณไว้  ได้ 5.5 ซม.

ค่าของ last ten blow  ที่ได้จากการตอก 10 ครั้งใน 1 ฟุต ต้องไม่เกิน 5.5 ซม.

ถ้าไม่เกิน 5.5 ซม. ครบ 3 ครั้ง จึงจะถือได้ว่า ได้ last ten blow

บริษัท DCON มีการเก็บหลักฐานการตอกเสาเข็มด้วยการบันทึกวิดีโอ เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพการตอกเสาเข็ม ว่าได้ตามรายการคำนวณจริง ถ้าหากต้องการพิสูจน์หรือตรวจสอบคุณภาพการตอกเสาเข็ม ก็สามารถทำได้เสมือนนั่ง Time Machine ย้อนกลับไปดูขณะตอกเสาเข็มได้เลย

เพื่อความมั่นคงของโครงสร้าง เจาะจงใช้ เสาเข็ม DCON

เสาเข็ม DCON มั่นใจทุกขั้นตอนการผลิต ผ่านการควบคุมคุณภาพ ด้วย มอก. และ ISO 9001:2015