fbpx

เก็บปูนซีเมนต์อย่างไร ให้ใช้งานได้

การเก็บปูนซีเมนต์สำหรับไว้ใช้งาน เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก

เนื่องจากปูนซีเมนต์ เป็นวัตถุที่สามารถดูดความชื้นจากอากาศหรือวัตถุสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงได้ง่าย

เมื่อปูนซีเมนต์สัมผัสกับความชื้น จะทำให้ปูนซีเมนต์เกิดเป็นเม็ดและก้อนแข็ง

หากความชื้น มีเพียง 1 – 2% ก็จะไม่ถือว่าเกิดความเสียหาย แต่ถ้ามากไปจะทำให้ปูนซีเมนต์แข็งตัวช้า และกําลังจะลดลง ถ้าความชื้นมากกว่า 5% แล้ว ปูนซีเมนต์นั้นจะเป็นก้อนแข็งและใช้งานไม่ได้

วิธีเก็บปูนซีเมนต์ที่ดี คือ เก็บไว้ในสถานที่แห้ง มีหลังคาและผนังปกคลุมมิดชิด ควรเก็บไว้เป็นปริมาณมาก ๆ ในที่เก็บเพียงแห่งเดียว การกองเก็บปูนซีเมนต์ ควรให้กองเก็บมีอากาศผ่านเข้าภายในกองได้น้อยที่สุด และต้องระมัดระวังอย่าให้ความชื้นหรือน้ำเข้าทางพื้นได้ ถ้าหากพื้นเป็นไม้ จะต้องทำการยกพื้นไม้ ให้อยู่พ้นจากระดับดินขึ้นไปไม่น้อยกว่า 30 ซม.

การวางถุงปูนซีเมนต์ ควรวางเรียงเป็นชั้นๆ โดยวางตามยาวของถุง 5 ถุง จากนั้นวางตามขวาง 5 ถุง สลับกัน

การวางซ้อนกันไม่ควรให้กองสูง มากเกินไปกว่าที่จะหยิบมาใช้งานได้อย่างสะดวก

และอย่าวางให้ชิด ติดผนังหรือฝา เพราะปูนซีเมนต์อาจถูกความชื้นจากด้านนอกเข้ามาข้างในได้

ในกรณีจําเป็น ที่จะต้องวางกองปูนซีเมนต์ไว้กลางแจ้ง ควรหาไม้มาทําเป็นพื้น (ยกพื้น) และต้องเตรียมผ้าใบที่กันน้ำได้มาใช้คลุมกันความชื้นหรือหรือกันน้ำฝนเวลาฝนตก  และในกรณีเช่นนี้ไม่ควรกองเก็บปูนซีเมนต์ไว้นาน ๆ ควรสั่งมาน้อยๆ ให้พอใช้งานแล้วรีบใช้ให้หมดจะดีกว่า

ในการผลิตสินค้าของ DCON ไม่ว่าจะเป็นแผ่นพื้น เสาเข็ม เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง รั้วสำเร็จรูป อิฐมวลเบา หรือ Hollow core ปูนซีเมนต์ที่นำมาผลิตสินค้า จะสั่งมาให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต และมีการจัดเก็บปูนซีเมนต์ไว้ในไซโลที่มีมาตรฐานและคุณภาพ