fbpx

ปูนจืด คืออะไร?

ปูนจืด คือ ปูนซีเมนต์ที่ผสมกับทราย มีอัตราส่วนของปูนซีเมนต์ผสมน้อย

ด้วยอัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทราย 3-4 ส่วน ด้วยอัตราส่วนนี้มีทรายมาก จึงทำให้มีการหดตัวต่ำ

ปูนจืดมีประโยชน์อย่างไร?

เนื่องจากอัตราส่วนของปูนซีเมนต์ที่น้อยและมีการหดตัวต่ำ

ปูนจืดจึงสามารถนำไปแต่งผิวได้ง่าย ใช้สำหรับการฉาบตกแต่งผิวหน้าผนังทั่วไป

เหมาะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

1.ใช้สำหรับการฉาบครั้งที่สองหลังจากการจับเซี้ยม

2.ใช้สำหรับการฉาบครั้งที่สองหลังจับปุ่ม

3.ใช้ในการฉาบปูนชั้นที่สอง หลังฉาบปูนชั้นแรกเอาไว้แล้วด้วยปูนเค็มเพื่อตกแต่งผิวหน้าผนัง

ปูนจืด ต้องฉาบอย่างไร?

1.ความหนาของชั้นปูนฉาบแต่ละชั้นไม่ควรเกิน 1.5 เซนติเมตร

2.เมื่อฉาบปูนสองชั้นแล้วควรมีความหนาเกิน 2.5 เซนติเมตร

3.ควรจะฉาบปูนจืดทับลงไป ในขณะที่ปูนเค็มชั้นแรกยังไม่แห้งสนิทเพื่อให้ปูนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน

ป้องกันการหลุดร่อนหรือรอยแตกร้าว ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง

ในการก่อผนังโดยใช้อิฐมวลเบา CLC DCON  บางครั้งก็ต้องใช้ ปูนจืดเข้ามาช่วยในการก่อผนังเช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นหลังการจับเซี้ยม หลังการจับปุ่มหรือฉาบชั้นที่สอง เพื่อตกแต่งผิวหน้าผนัง

อิฐมวลเบาสีเทา CLC ( Cellular Lightweight Concrete )

ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะสามารถช่วยให้บ้านแข็งแรงมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่เด่นในตัว

✅ มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกระแทก หรือการขูดขีดได้ดี

✅ สามารถเจาะฝังพุกยึดแขวนทีวี LCDได้ 

✅ มีอัตราการซึมน้ำต่ำ ลดโอกาสเกิดเชื้อราสะสมในผนัง

✅ ทนไฟ ได้ถึง 4 ชั่วโมง

✅ กันความร้อนได้ดี

นึกถึงอิฐสุขภาพ นึกถึง อิฐมวลเบาสีเทา CLC DCON