fbpx

ปูนขาว คืออะไร?

ปูนขาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า แคลเซียมไฮดรอกไซด์ มีลักษณะเป็นผงหรือก้อนสีขาว เป็นวัสดุที่ได้จากการเผาหินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต) โดยใช้ความร้อนสูง จะได้เป็นปูนสุก (แคลเซียมออกไซด์, CaO, lime) เมื่อเย็นตัวลงแล้วพรมน้ำให้ชุ่ม ปูนสุกจะทำปฏิกิริยากับน้ำได้เป็น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ส่วนที่เป็นผงแห้งได้เป็น ปูนขาว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายๆ ด้าน และส่วนที่เป็นสารแขวนลอยคือ น้ำปูนใส (Milk of lime)

ประโยชน์ของปูนขาว
1.ด้านการก่อสร้าง
ใช้เป็นส่วนผสมของปูนฉาบ
ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดินกระจายตัว (Dispersive Soil) ทำให้พื้นดินแน่นและเรียบเร็วขึ้น
ใช้เป็นสารตัวเติมในยางแอสฟัลต์สำหรับราดถนน
2.ด้านการเกษตร
ใช้ปรับสภาพของดินและน้ำที่เป็นกรด ปรับโครงสร้างดินให้ร่วนไถพรวนได้ง่าย และทำให้แบคทีเรียบางชนิดในดินเปลี่ยนไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
ใช้แก้น้ำกระด้าง
3.ด้านอุตสาหกรรม
ใช้ดึงสารเจือปนในการผลิตเหล็กคุณภาพสูง
ใช้เป็นสารเติมในอุตสาหกรรมยาง เซรามิกส์ กระดาษ ฯลฯ
ใช้ผลิตโซดาไฟ สารฟอกขาว ฯลฯ

นอกจากนี้ ปูนขาวยังนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้อีก
เช่น การนำปูนขาวไปโรยหรือตีเส้นในสนามกีฬา หรือใช้ปูนขาวโรยรอบๆ บ้าน เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ
ที่สำคัญ ปูนขาว ไม่ใช่ “ปูนซีเมนต์ขาว” และนำมาใช้ทดแทนกันไม่ได้

ในการก่อผนัง สามารถเลือกใช้อิฐมวลเบา CLC DCON ในการก่อผนังได้
อิฐมวลเบา CLC DCON นอกจากน้ำซึมผ่านยาก ลดโอกาสเกิดเชื้อราแล้ว
ตัวอิฐยังมีขนาดความหนา 7-20 ซม. ทำให้สะดวกต่อการก่อผนังได้หลากหลายตัวเลือกตามต้องการ
อิฐมวลเบาสีเทาCLC DCON
เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะสามารถช่วยให้บ้านแข็งแรงมากขึ้น
ด้วยคุณสมบัติที่เด่นในตัว คือ
1.แข็งแรง
2.ทนไฟ
3.ทนความร้อน
4.อิฐสุขภาพดี ลดโอกาสเกิดเชื้อราในปอด
5.มีหลายขนาด