fbpx

ปลูกบ้านชั้นเดียว จำเป็นต้องใช้เสาเข็มไหม ?

หลายๆคน อาจสงสัยว่าจำเป็นต้องใช้เสาเข็มไหมในการปลูกบ้านชั้นเดียว แต่การที่จะต้องใช้เสาเข็มหรือไม่

ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้อยู่ที่จำนวนชั้นบ้าน แต่อยู่ที่ดิน ในพื้นที่ปลูกบ้านต่างหาก โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

1.กรณีดินดานลึกไม่เกิน 3 เมตร

ถ้าอยู่ในพื้นที่ ที่ดินดานไม่ลึก สามารถขุดดินและทำฐานรากบนดินดานได้เลย ไม่จำเป็นต้องใช้เสาเข็ม

เพราะถึงตอกเสาเข็มไปก็ตอกเสาเข็มลงยากหรือไม่ลง ดังนั้นการทำฐานรากจะสะดวกและประหยัดกว่า

2.กรณีดินดานลึกเกิน 3 เมตร

ถ้าอยู่ในพื้นที่ ที่ดินดานลึกเกิน 3 เมตร แต่ลึกไม่มาก ควรใช้เสาเข็มสั้นตอกลงไปจนถึงชั้นดินดานจะประหยัดกว่าการขุดเพื่อทำฐานราก แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ดินดานลึกมาก เช่น กทม.และปริมณฑล ก็อาจจะต้องตอกเสาเข็ม ที่ยาวมากว่า 20 เมตร ขึ้นไปจึงจะเพียงพอต่อการรับน้ำหนัก

ดังนั้นการปลูกบ้านชั้นเดียวจะใช้เสาเข็มหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดินในพื้นที่นะครับ

เสาเข็ม DCON ก่อนจะทำการตอก ก็จะมีการสำรวจดินในพื้นที่ตามความต้องการของลูกค้า

เพื่อเลือกขนาด และความยาวของเสาเข็ม ที่จะใช้งานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

เสาเข็ม DCON มีการผลิตและใช้วัสดุที่ดี มีการตอกที่มีคุณภาพ 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของดีคอน จะมีทั้งแบบเสาไอ  และเสาสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็ม DCON แข็งแรง ทนทาน มาตรฐานระดับโลก “ ตรวจสอบคุณภาพได้จริง ”

เพราะ DCON มีการเก็บหลักฐานการตอกเสาเข็มด้วยการบันทึกวิดีโอ

เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพการตอกเสาเข็ม ว่าได้ตามรายการคำนวณจริง

เสมือนนั่ง Time Machine ย้อนกลับไปดูขณะตอกเสาเข็มได้เลย

เพื่อความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร เจาะจงใช้เสาเข็ม DCON

เสาเข็ม DCON มั่นใจทุกขั้นตอนการผลิต ผ่านการควบคุมคุณภาพ ด้วย มอก. และ ISO 9001:2015