fbpx

ทำไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบา CLC ของ DCON?

บล๊อกมวลเบา CLC DCON มีคุณลัษณะที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพ เนื่องจากจากผลิตเป็นลักษณะ ของ Cellular Lightweight


Concrete ( CLC) เป็นประเภทหนึ่งของคอนกรีตมวลเบา ซึ่งเกิดจากการเติมโฟมที่มีเสถียรภาพสูงลงไป mix design เพื่อให้


คอนกรีตมีความหนาแน่นลดต่ำลง เนื่องจากการแทนที่ของฟองอากาศเล็กๆ ทำให้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง

และการกระจายตัวของฟองอากาศอย่างไม่เป็นระเบียบ และไม่ต่อเนื่องจึงทำให้คอนกรีตมีน้ำหนักเบาและความชื้นซึมผ่านได้ยาก

หน้าที่ที่ควรรู้ของผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบา CLC DCON

บล็อกมวลเบา CLC DCON มีประสิทธิภาพสูง สามารถยึดเกาะยึดติดได้ดี เนื่องจากมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์เป็นหลัก


และทำให้อุณหภูมิภายในห้องลดลง ประหยัดพลังงานได้ดี ด้วยกรรมวิธีการผลิตโดยวิธีการเติมฟองอากาศ ทำให้ได้โครงสร้างแบบ

Close Cell ทำให้น้ำซึมผ่านได้ยาก ต่อต้านการเกิดเชื้อรา ซึ่งเป็นอันตรายต่อปอด
ทั้งนี้ยังสร้างความสวยงามตามใจคุณในรูปแบบมุมมองผนังหนามีมิติด้วยบล๊อกมวลเบา CLC DCON หนา 20 cm.

ข้อควรรู้ของผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบา CLC DCON

บล็อกมวลเบา CLC DCON เป็นคุณลักษณะของ Close Cell ปิด จึงทำให้น้ำซึมผ่านยาก
เมื่อการทำงานจะต้องให้น้ำเต็มที่กับตัวบล็อกมวลเบา CLC DCON ให้ชุ่มก่อนทำการก่อ
เมื่อก่อเสร็จทิ้งระยะให้ปูนก่อเซ็ทตัวประมาณ 4 ชั่วโมง แล้วรดน้ำที่ผนังให้ชุ่มก่อนที่จะทำการฉาบ (ปูนฉาบที่แนะนำคือปูนฉาบมวลเบา ) เนื่องจากปูนฉาบมวลเบามีสารอุ้มน้ำในตัว จึงทำให้การสูญเสียน้ำผนังน้อยลง และมีประสิทธิภาพสูง ลดการแตกร้าวได้มาก

สนใจขอใบเสนอราคา อิฐมวลเบา คลิกเลย