fbpx

พื้นโรงจอดรถทรุดตัว แตกร้าว แก้ไขอย่างไร?

บ้านที่สร้างนานแล้ว มักเจอปัญหาพื้นรอบบ้านทรุด โดยเฉพาะพื้นโรงจอดรถ ที่ทรุดตัวและแตกร้าว แล้วจะแก้ไขอย่างไร DCON มีคำตอบ

วิธีแก้ไข

การแก้ไขจะต้องทุบรื้อพื้นเดิมออก แล้วปรับหน้าดินให้ได้ระดับเหมาะสม จากนั้นทำการหล่อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแทนที่พื้นของเดิมที่รื้อออกไป หรือใช้เสาเข็มเข้ามาช่วยป้องการทรุดตัว ดังนี้

1.ก่อสร้างพื้นจอดรถโดยใช้เสาเข็มที่มีความยาวใกล้เคียงกับเสาเข็มของตัวบ้าน วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด

เพราะจะทำให้การทรุดตัวของบ้านและที่จอดรถ ทรุดตัวเท่าๆกัน แต่มีข้อเสีย คือ ทำให้สิ้นเปลืองค่าก่อสร้าง

2.ก่อสร้างพื้นจอดรถโดยใช้เสาเข็มสั้น ตอกแบบปูพรมทุกระยะ 1 เมตร เช่น เสาเข็มหกเหลี่ยม เสาเข็มรูปตัวไอ ที่มีความยาวประมาณ 2-6 เมตร

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง DCON เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

-ขนาดเล็ก

-น้ำหนักเบา

-สะดวกในการขนส่งและติดตั้ง

มีความยาว 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เมตร ใช้เป็นฐานรากในการรับน้ำหนักสิ่งปลูกสร้างขนาดเบา เช่น เสารั้ว ทางเดินเชื่อมอาคาร ชานชาลา ลานจอดรถ พื้นโกดัง