fbpx

หน้าที่ที่ควรรู้ของผลิตภัณฑ์ เสาเข็มดีคอน

เสาเข็มคอนกรีต

เสาเข็มมีหน้าที่หลักคือ รับน้ำหนักจากโครงสร้างของอาคารถ่ายลงสู่ชั้นดินแข็ง
ดังนั้นควรมีการเจาะสำรวจเพื่อให้ทราบถึงความลึกของชั้นดินแข็ง
และนำไปกำหนดความยาวที่เหมาะสมของเสาเข็ม