ขั้นตอนการแลกของรางวัล


DCON Rewards

ขั้นตอนการใช้แต้มแลกของรางวัล

1.   Login เข้าไปในระบบจาก Username และ Password ที่ทาง DCON มอบให้ท่าน และทำการตรวจสอบ
      จำนวนแต้มสะสมของท่าน

2.   เลือกของรางวัลจากรายการที่ DCON มีให้ โดยเริ่มจาก
      2.1 เลือกหมวดหมู่ของของรางวัล
      2.2 เลือกของรางวัลตามที่ต้องการ โดยของรางวัลที่ท่านเลือกจะไปเก็บอยู่ในหัวข้อ
            “กล่องของรางวัล”
      2.3 เมื่อแลกของรางวัลแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกจากระบบด้วยตัวท่านเองได้
      2.4 เมื่อเลือกของรางวัลจนครบตามต้องการ เข้าไปที่ “กล่องของรางวัล” เพื่อดูจำนวนของรางวัลที่ทำการ
            แลกแต้มทั้งหมด

3.   สถานะของการจัดส่งของรางวัลจะถูกแสดงให้ทราบในหัวข้อ “กล่องของรางวัล” 

4.   การแจ้งยกเลิกคำสั่งแลกของรางวัล ต้องทำภาย 7วัน นับจากวันที่กดยืนยัน มิเช่นนั้นทาง DCON จะถือว่า
      ท่านรับแลกของรางวัลโดยสมบูรณ์ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแต้มสะสมหรือของรางวัลอื่นได้ 

5.   หากต้องการแจ้งยกเลิกการแลกของรางวัล หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน หรือมีข้อสงสัยต้องการ
      สอบถาม สารมารถติดต่อได้ที่
    
      เบอร์โทรศัพท์  0-2937-3312
     อีเมล์  dconmkt@gmail.com