กิจกรรม DCON Rewards


กิจกรรม DCON Rewards
1. การให้แต้มจะคำนวนตามยอดซื้อสินค้า --- ประกาศ ณ ก.ค. 59
            ทุกยอดการซื้อ 100 บาท มีค่าเท่ากับ 1 แต้ม
โดยจะมีการปรับเปลี่ยนจำนวนการให้แต้ม เพื่อความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ
 

2. มีการแสดงจำนวนแต้มสะสมของลูกค้า (Balance sheet) ในหัวข้อ "แต้มสะสม" โดยลูกค้าจะได้รหัสในการเข้าถึง 1 รหัส/บริษัท 


ตัวอย่างตารางสรุปแต้มสะสม
 

ตัวอย่างตารางแต้มทั้งหมด
 

ยอดแต้มสะสมจะคิดที่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการซื้อ