What's News : กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคสิ่งของน้องๆที่บ้านราชาวดีหญิง
 
            คุณวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัทดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงาน ได้ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับน้องๆในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณวิทวัส พรกุล ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีหญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2557
 
            โดยในวันนั้นน้องๆที่บ้านราชาวดีได้ทำการต้อนรับด้วยการแสดงความสามารถในการร้องเพลงบนเวทีเพื่อสร้างความสนุกสนานร่วมกันระหว่างพนักงานและน้องๆที่บ้านราชาวดี ในช่วงกลางวันพี่ๆได้ร่วมกันจัดเตรียมราดหน้า และโดนัทให้กับน้องๆ ซึ่งบรรยากาศในการรับประทานอาหารเต็มไปด้วยรอยยิ้มของน้องๆที่สร้างความประทับใจให้กับพี่ไปตามๆกัน
 
 
                                                                           © 2012 Copyright DCON Products Public Company Limited.