สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ผสมคอนกรีต (ระยอง) 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ควบคุมการผสมคอนกรีต
• ดึงหินทรายเพื่อใช้ในการผสมคอนกรีต
• ดูแลและจัดเก็บเครื่องที่ใช้งาน


คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาระดับม.3/ปวช./ปวส.
• เพศ ชายอายุ 25-35 ปี
วิศวกรออกแบบ (กรุงเทพ) 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ออกแบบผลิตภัณฑ์ precast concrete wall / Post tension และผลิตภัณฑ์อื่นๆ


คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมโยธา ประสบการณ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เพศไม่จำกัด อายุ 28 ปี ขึ้นไป
• ประสบการณ์ ออกแบบโครงสร้าง 3 ปีขึ้นไป
• มีใบประกอบวิชาชีพสามัญวิศวกร
ผช.รองกรรมการผจก.สายวิศวกรรม (กรุงเทพ) 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ดำเนินโครงการ วางแผนและแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมและธุรกิจ

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา วิศวกรรม / MBA / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เพศไม่จำกัด อายุ 30 ปีขึ้นไป
• ประสบการณ์ 5 ปีด้านวิสวกรรมหรือบริหารธุรกิจ
ผู้แทนขาย (กรุงเทพ) 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ติดต่อกับบริษัทก่อสร้าง เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและอื่นๆ เพื่อให้ขายสินค้าบริษัทได้

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• เพศไม่จำกัด อายุ 26 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
• **มีรถยนต์ส่วนตัว
พนักงานดึงหิน-ทราย (โรงงานลพบุรี 1) 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ดึงหินทรายให้พร้อมที่จะผลิตคอนกรีตอยู่เสมอ
• ดูแลความสะอาดเพลนท์ผสมคอนกรีต

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาระดับ ม.3/ปวช./ปวส. ไม่จำกัดสาขา
• เพศชาย อายุ 18-45 ปี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารเทคนิคด้านเสาเข็ม(กรุงเทพ) 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ติดต่อกับบริษัทก่อสร้าง เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและอื่นๆ เพื่อให้ขายสินค้าบริษัทได้

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
• เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านควบคุมก่อสร้าง การตอกเสาเข็ม (มีใบกว.)
เจ้าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบ (โรงงานมหาสารคาม) 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-จ่าย
• ตรวจนับวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองในกระบวนการผลิตตามระบบ ERP

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาระดับการศึกษาปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
• เพศไม่จำกัด อายุ 20-35
• มีประสบการณ์ 0-2 ปี
ช่างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (โรงงานลพบุรี 1) 3 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ซ่อมเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่างและระบบไฮดรอลิก ตามใบแจ้งซ่อม

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่6 ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
• เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• ประสบการณ์ 1 ปี
 
 
 
 
บริษัทดีคอนโปรดักส์จำกัด(มหาชน)มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่านี่เป็นโอกาสดีๆ ที่คุณจะได้ทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้นำการผลิตแผ่นพื้นและเสาเข็มสำหรับบ้านพักอาศัยที่มีกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศ และมีฐานการผลิตกระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย สาขาที่ลพบุรี , ลำพูน , สุราษฎร์ธานี , ระยอง และ มหาสารคาม 
 
สำหรับผู้สมัครทุกท่าน หากงานนี้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ และคุณมีคุณสมบัติตรงกับ Requirement ของทางบริษัท
1. สามารถสมัครงานได้ทันทีผ่าน Jobtopgun,Jobsdb,Jobbkk
2.กรุณาส่ง ประวัติ หลักฐานการศึกษา รูปถ่าย ใบสมัครงาน ของคุณมาที่ E-mail: hr@dconproduct.com
3.walk in มาสมัครที่บริษัทDCON
4.ส่งใบสมัครมาที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น8 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 
โทร.0-2937-3312 แฟกซ์ 0-2937-4762
เปิดทำการ 8.00-17.00 น.
 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน..ที่นี่
 
                                                                           © 2012 Copyright DCON Products Public Company Limited.