ผลิตภัณฑ์ดีคอน / บล็อคเทากันความร้อน
ลักษณะทั่วไปของดีคอนบล็อค
 
-เป็นคอนกรีตมวลเบา ชนิดไม่อบไอน้ำ
 (Cellular Lightweight Concrete:CLC)   
 ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากเยอรมัน ภายใต้ระบบ
 บริหารคุณภาพ ISO:9001 Version 2008 
 หนึ่งเดียวในประเทศไทย
-มีขนาดมาตรฐานคือ ความสูง 20 ซม. ความยาว
 30 ซม. ความหนา 7,7.5 ซม.
-มีคุณสมบัติความเป็นฉนวน ได้แก่ฉนวนกันความ
 ร้อน กันเสียง และกันความชื้น
 
การก่อก้อนขนาด 30 ซม. ก่อได้เร็วกว่า 60 ซม. สามารถลดเวลาการก่อได้ 20 %
วีดีโอเปรียบเทียบการก่อ DCON BLOCK
.

 

คุณสมบัติเฉพาะของดีคอนบล็อค
 
-ช่วยท่านประหยัดพลังงาน สามารถกันความร้อนได้ดี จึงช่วยลดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ เช่น หากท่านต้องการให้ผนังกันความร้อนด้วยอิฐมอญ ท่านก็ต้องทำผนังที่มีความหนาประมาณ 7-8 เท่า เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับDCON BLOCK
 
-ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง น้ำหนักเบาก่อสร้างง่ายและรวดเร็ว โดยสามารถใช้ปูนก่อฉาบเช่นเดียวกับอิฐมอญได้ และเนื่องจากกระบวนการผลิตของ DCON มีการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้ก้อนที่มีขนาดสม่ำเสมอมีความได้ฉากทำให้ท่านสามารถก่อได้แนวง่ายขึ้น
 
-ลดค่าซ่อม DCON Block มีอัตราการซึมน้ำต่ำ มีความแข็งแรงทนทานต่อการกระแทก หรือแม้แต่การขูดขีดได้ดี สามารถเจาะฝังพุกยึดแขวนทีวี LCD และรูปภาพได้
 
-ลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ อัตราการซึมน้ำต่ำ ลดโอกาสเกิดเชื้อราสะสมในผนัง ทำให้บ้านเย็นและกันเสียงได้ดี
 
ข้อดีของบล็อคคอนกรีตมวลเบา CLC ที่เหนือกว่าอิฐมอญ
 
-ประหยัดพลังงาน : เหนือกว่าอิฐมอญ 6-8 เท่า
 ในด้านประสิทธิภาพการต้านทานความร้อน
 
-ทำงานได้รวดเร็ว : ลดเวลาการทำงานได้ 2-3
 เท่า
 
-ความต้านทานไฟ : เหนือกว่าอิฐมอญ 2-3 เท่า
 
-การเก็บกันเสียง : ลดปัญหาเสียงรบกวนได้ดีกว่า
 
-ลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ อัตราการซึมน้ำ
 ต่ำ ลดโอกาสเกิดเชื้อราสะสมในผนัง ทำให้บ้าน
 เย็นและกันเสียงได้ดี
 
 
ข้อดีของบล็อคคอนกรีตมวลเบา CLC ที่เหนือกว่าอิฐมวลเบาสีขาว (AAC)
 
-ใช้ปูนทรายธรรมดาในการก่อฉาบได้ : ไม่จำเป็น
 ต้องใช้ปูนมวลเบาแบบอิฐมวลเบาสีขาว
 
-อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ : ลดปัญหาความชื้น ลด
 โอกาสความเสี่ยงต่อเชื้อราอันเป็นอันตรายต่อ
 สุขภาพ
 
-ความแข็งแกร่ง : สำหรับรุ่น D1075 มีค่ากำลัง
 อัดที่สูงกว่า >50 ksc
 
-ประหยัดค่าก่อสร้าง : เนื่องจากใช้ปูนทราย
 ธรรมดาในการก่อฉาบจึงมีราคาถูกกว่าการใช้ปูน
 พิเศษสำหรับอิฐมวลเบาสีขาว
 
                                                                           © 2012 Copyright DCON Products Public Company Limited.