ผลิตภัณฑ์ดีคอน / เสาเข็มอัดแรง
ลักษณะทั่วไป
 
เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I18-I35 และS26

 

การใช้งาน
 
ใช้เป็นรากฐานของอาคาร, บ้านพักอาศัย, กำแพงกันดิน และเขื่อนกันดิน

 

ข้อดีของเสาเข็มอัดแรงดีคอน
 
1. ผลิตเสาเข็มที่มีคุณภาพสูง
   - วัตถุดิบที่ใช้ได้มาตรฐาน
   - มีการควบคุมคุณภาพในการผลิต
   - มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
     ก่อนการจัดส่ง
2. จัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
   - สินค้าถูกต้องตามความต้องการ
   - จัดส่งตรงเวลา
   - ปราศจากสินค้าเสียหาย
3. ร่วมประสานงานกับวิศวกรอย่างใกล้ชิด
   - ได้ผลงานในเวลาที่กำหนด
   - ปราศจากความผิดพลาด
4. ตอกเสาเข็มด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์
   - รวดเร็ว
   - ถูกต้อง
   - มั่นใจ
                                                                           © 2012 Copyright DCON Products Public Company Limited.