Company Profile

 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยนายวิทวัส พรกุลและ นายชนะ โตวัน เมื่อวันที่ 6สิงหาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน (ชำระเต็ม) 40 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มอัดแรงภายใต้ชื่อตราสินค้า “DCON”

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง สำหรับบ้านพักอาศัย โดยมีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป โดยมีกำลังการผลิตที่สูงที่สุดในประเทศ บล็อกเทากันความร้อน ซึ่งเป็นบล็อคมวลเบาสีเทาระบบ CLC ซึ่งเป็นบล็อคสุขภาพที่ดูดซึมความชื้นต่ำ ลดโอกาสการเกิดเชื้อราซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพ อีกทั้งยังแข็งแรงต่อการรับน้ำหนักเหนือกว่าอิฐมวลเบาสีขาว และยังก่อฉาบได้ด้วยปูนทรายธรรมดาทั่วไป

 

 

ผลิตภัณฑ์ของดีคอนในส่วนของแผ่นพื้นและเสาเข็มได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รวมทั้งบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 จึงทำให้เชื่อมั่นได้อย่างเต็มเปี่ยมในคุณภาพผลิตภัณฑ์ DCON ภายใต้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยสร้างโรงงานสำเร็จรูปในโครงการบ้านอรดาแฟคตอรี่แลนด์ เป็นโรงงานเพื่อขายหรือให้เช่า และโครงการบ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์ในชื่อโครงการ บ้านอรดา

 

ความภาคภูมิใจ

บริษัทดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีกำลังการผลิตแผ่นพื้นและเสาเข็มสำหรับบ้านพักอาศัยที่สูงสุดในประเทศ พร้อมด้วยรถขนส่งที่มีเครนกว่า 70 คันเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกและตรวจรับวัตถุดิบที่มีคุณภาพรวมถึงการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้าที่พร้อมส่งถึงหน่วยงานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ

 

DCON PRODUCT PUBLIC CO., Ltd.

Elephant Tower, Tower B, 8th Floor 3300/57 Phaholyothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328