COPORATE PROFILE

ปัจจุบันได้ขยายโรงงานจนมีกำลังการผลิตแผ่นพื้นท้องเรียบและเสาเข็มสำหรับบ้านพักอาศัยที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศ บนพื้นที่กว่า 400 ไร่ ในเขตอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จากการรวบรวมประสบการณ์ยาวนานกว่าทศวรรษของผู้บริหาร มีการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร ให้ทันสมัย และยกระดับมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง เมื่อบวกกับเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการยึดมั่นคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ทำให้ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีคอนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้างทุกรูปแบบ สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างหลากหลาย ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า อาทิ งานก่อสร้างอาคารเรียน สำนักงาน ทาวเฮ้าส์และบ้านพักอาศัยทั่วไป รวมถึงอพาร์ทเม้นท์และคอนโดมิเนียม ณ ปัจจุบัน บริษัทดีคอนฯ มีผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพื่อรองรับความต้องการดังนี้

Read more profile details
customer
feedback
Embed HTML not available.

Contact


บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328