โครงการ บริษัทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยสวนหลวง

จากความสามารถและศักยภาพการผลิตและจัดจำหน่ายที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ทำให้ในโครงการนี้ บริษัทคิด ดี บิลด์ จำกัด ได้ไว้วางใจให้ทางบริษัทผลิตเสาเข็มหลากหลายขนาด รวมทั้งสิ้น 928 ต้น มูลค่าโครงการ 11,993,530.49 บาท ประกอบด้วย
1. เสาเข็มขนาด S-0.40×0.40×16.50m. มอก. จำนวน 120 ต้น
2. เสาเข็มขนาด S-0.40×0.40×19.50m. มอก. จำนวน 456 ต้น
3. เสาเข็มขนาด S-0.30×0.30×16.50m. มอก. จำนวน 72 ต้น
4. เสาเข็มขนาด S-0.26×0.26×18.00m. มอก. จำนวน 201 ต้น
5. เสาเข็มขนาด S-0.26×0.26×17.00m. มอก. จำนวน 62 ต้น
6. เสาเข็มขนาด S-0.26×0.26×15.50m. มอก. จำนวน 17 ต้น
ซึ่งลูกค้าทุกท่านสามารถไว้วางใจในคุณภาพของเสาเข็มของเราได้ เนื่องจากเสาเข็มทุกต้นถูกผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ (มอก.396-2549) โดยเสาเข็มผลิตขึ้นที่โรงงานสาขา สุราษฎร์ธานี และได้จัดส่งไปยังโครงการบริษัทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยสวนหลวง อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โดยเริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 2559 คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 ส.ค. 2559 นี้
โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีศักยภาพในการควบคุมการผลิต การจัดจำหน่าย และการตอกเสาเข็ม แม้ว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์จะมีความหลากหลาย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์


บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328