โครงการอาคารโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มอัดแรงของประเทศไทย โดยทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)ให้ผลิตเสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด 0.40×0.40 m. ความยาวไม่เกิน 20 เมตร จำนวน 1860 ต้น (จำนวน 2 แปลง) มูลค่าโครงการ 36,024,853.35 บาท โดยโครงการนี้เสาเข็มสี่เหลี่ยมผลิตที่โรงงานสาขา สุราษฎร์ธานี และจัดส่งไปยัง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในโครงการอาคารโรงพยาบาลและระบบวลัยลักษณ์สาธารณูปโภค มหาวิทยาลัย
นอกเหนือจากการผลิตและจัดส่งแล้ว ในโครงการนี้ยังเป็นโครงการแรกที่ทางบริษัทได้เข้ามาควบคุมกระบวนการตอกเสาเข็มขนาด 0.40×0.40 m. ด้วย โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทที่สามารถควบคุมคุณภาพของเสาเข็มได้ทั้งกระบวนการผลิต, กระบวนการจัดส่ง และกระบวนการตอกเสาเข็ม จากการควบคุมที่เป็นระบบนี้เอง ทำให้คุณภาพของเสาเข็มที่ลูกค้าได้รับไม่มีการเสียหายแม้แต่ต้นเดียว ทำให้บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้ทำการผลิต จัดส่ง และตอกเสาเพิ่มอีก 1 แปลง (จำนวน 730 ต้น) ซึ่งในปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงดำเนินการ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้นในวันที่ 24 มี.ค. 2559 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 17 ส.ค. 2559 นี้


บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328