โครงการรองเท้าเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ซึ่งในครั้งนี้ดีคอนได้เดินทางไปมอบรองเท้าให้น้องๆที่ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ในโครงการ “รองเท้าเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร”

 


บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328