แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง ดีคอน

ลักษณะทั่วไป


แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง DCON เป็นระบบพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีรูกลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าตัด(ตามมาตราฐาน มอก.828-2546) โดยเสริมด้วยลวดเหล็กกล้าที่สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่อาคารพักอาศัย,อาคารพาณิชย์ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรายการสินค้าให้เลือกใช้ตั้งแต่ความหนา 8 ซม. ถึง 15 และขนาดความกว้าง 60 ซม.

คุณลักษณะ


  1. ลดต้นทุนในการก่อสร้างและมีน้ำหนักเบา เนื่องจากเป็นแผ่นพื้นแบบกลวง จึงทำให้สามารถประหยัดคอนกรีตได้และมีน้ำหนักเบาช่วยประหยัดโครงสร้างอื่นได้มากตั้งแต่ เสาเข็ม ฐานราก เสาและคาน
  2. ติดตั้งรวดเร็ว เนื่องจากไม่ต้องใช้ค้ำยันชั่วคราวในการก่อสร้างจึงสะดวกในการทำงานช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้เป็นอย่างดี
  3. ผิวเรียบ ผิวด้านล่างของแผ่นพื้นสำเร็จรูปมีความเรียบ จึงไม่ต้องฉาบปูน หรือติดตั้งฝ้าเพดานอีกต่อไป
  4. ช่วงพาดยาว เนื่องจากเป็นแผ่นพื้นแบบกลวงจึงทำให้หน้าตัดมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับหน้าตัดชนิดอื่น ทำให้แผ่นพื้นมีน้ำหนักเบาโดยยังคงมีกำลังของหน้าตัดและความทนทานไม่ลดลงทำให้สามารถใช้ได้กับงานที่มีช่วงความยาว (SPAN LENGTH ) ต่างๆ กันได้จนถึง 8 เมตร โดยไม่มีปัญหาเรื่องการแอ่นตัว (ตามขนาดความหนาแผ่นพื้น)
  5. ได้มาตรฐานทุกแผ่น ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงแบบรีดและอัดคอนกรีตจึงทำให้หน้าตัดของแผ่นพื้นมีรูปทรงที่แน่นอนสม่ำเสมอ
  6. แข็งแรง เพราะผลิตจากคอนกรีตแห้ง (NO SLUMP CONCRETE) และผ่านกระบวนการผลิตเครื่องจักรอันทันสมัย  ทำให้มีกำลังอัดค่อนข้างสูงจึงแข็งแรงทนทาน  และคุณภาพสูงกว่าพื้นสำเร็จรูปทั่วๆ ไป
  7. SHEAR KEY CONCRETE เนื่องจากแผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง เมื่อทำการปูแผ่นพื้นแล้วจะเกิดร่อง SHEAR KEY สำหรับการยาร่องด้วยปูนทราย ทำให้ช่วยในการกระจายการรับน้ำหนักระหว่างแผ่นพื้นได้

การติดตั้งสินค้า


1.ใช้สลิงคล้องแผ่นพื้น  จากปลายแผ่นข้างละ  25-30  ซม. โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษ
2.วางแผ่นพื้นให้นั่งบนคานโครงสร้าง  ไม่น้อยกว่าข้างละ 7.5  ซม. ถ้าระยะนั่งคานน้อยกว่ากำหนดต้องปรึกษาวิศวกรโครงการก่อนทำการติดตั้ง  โดยคานที่จะทำการวางแผ่นพื้นต้องเรียบ  จากนั้นทำการจัดระยะแผ่นพื้น
3.ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง  ตามแบบ SHOP DRAWING
4.สำหรับแผ่นพื้นที่ต้องวางพักไว้บนแผ่นที่ติดตั้งแล้วไม่ควรวางซ้อนเกิน  1  ชั้น
5.เมื่อติดตั้งแผ่นพื้นเรียบร้อยแล้ว  ต้องทำการหยอดมอร์ตาร์ (ปูนผสมทราย) ตลอดแนว  SHEAR KEY  ก่อนการวางตะแกรงเหล็กและเทคอนกรีตทับหน้า จะทำให้แผ่นพื้นสามารถกระจายแรงได้ดี
6.เทคอนกรีตทับหน้า  จะต้องเทแบบกระจายไล่จากหัวท้ายแผ่นไปสู่กลางแผ่น  ไม่ควรเทคอนกรีตทับหน้าทั้งหมดที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยเฉพาะกลางแผ่นพื้น  เพราะน้ำหนักของคอนกรีตทับหน้าอาจมากเกินกว่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของแผ่นพื้น

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328