เสาเข็มอัดแรง ดีคอน

ลักษณะทั่วไป


 

เป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I18-I35 และS26

 

การใช้งาน


 

ใช้เป็นรากฐานของอาคาร, บ้านพักอาศัย, กำแพงกันดิน และเขื่อนกันดิน

 

ข้อดีของเสาเข็มอัดแรงดีคอน


 

1.ผลิตเสาเข็มที่มีคุณภาพสูง– วัตถุดิบที่ใช้ได้มาตรฐาน

  • มีการควบคุมคุณภาพในการผลิต
  • มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการจัดส่ง

2.จัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ– สินค้าถูกต้องตามความต้องการ

  • สินค้าถูกต้องตามความต้องการ
  • จัดส่งตรงเวลา
  • ปราศจากสินค้าเสียหาย

3.ร่วมประสานงานกับวิศวกรอย่างใกล้ชิด– ได้ผลงานในเวลาที่กำหนด

  • ปราศจากความผิดพลาด

4.ตอกเสาเข็มด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์– รวดเร็ว

  • รวดเร็ว
  • ถูกต้อง
  • มั่นใจ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328