เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ทางบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคสิ่งของแก่เด็กพิการที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา “บ้านราชาวดีหญิง” ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนนทบุรี

  • Category : ไม่มีหมวดหมู่
  • Posted on : 2019-08-26

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ทางบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคสิ่งของแก่เด็กพิการที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา “บ้านราชาวดีหญิง” ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนนทบุรี ซึ่งจะจัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นประจำทุกปี เนื่องด้วยวันที่ 30 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของนายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งท่านมองเห็นความสำคัญกับปัญหาเด็กด้อยโอกาส เนื่องจากเห็นว่าปัญหาเด็กด้อยโอกาสเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นต้นกำเนิดของปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา หากเด็กได้รับความรักความอบอุ่น สังคมให้โอกาสกับเด็กมากขึ้นก็จะเป็นการช่วยสังคมได้อีกทางหนึ่ง ภายในงานมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน และขนมให้กับเด็กๆ มีจัดการแสดงต่างๆ จากพนักงานบริษัทฯ และน้องๆ จากบ้านราชาวดี เช่น กิจกรรมเล่านิทาน เต้นรำ โดยในการจัดกิจกรรมในวันนั้นเป็นไปอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานและอบอุ่นเป็นกันเอง


บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328