หุ้น DCON ใน Money Talk Weely ออกอากาศ 27 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 คุณวิทวัส พรกุล ประธานกรรมบริหาร บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)ได้ไปออกรายการ Money Talk Weely ช่อง Money Channel

https://youtu.be/3XEEVKX_mn8


บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328