รั้วคาวบอย

ลักษณะทั่วไป


 

รั้วคาวบอย DCON มีความแข็งแรง สวยงามและทนทานทุกสภาพสิ่งแวดล้อม
เหมาะสำหรับบ้าน โครงการรีสอร์ท ฟาร์มปศุสัตว์
สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล

 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328