ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับโครงการผลิตเสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด 0.35×0.35×7.50 m. จำนวน 16,000ต้น มีมูลค่า 68,800,000 บาท

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับโครงการผลิตเสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด 0.35×0.35×7.50 m. จำนวน 16,000ต้น มีมูลค่า 68,800,000 บาท โดยบริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ให้ผลิตและจัดส่งเสาเข็ม เพื่อใช้สำหรับติดตั้งแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในโครงการ EA SOLAR PHISANULOK อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกในการนี้ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับปรุงแท่นผลิตประจำโรงงานหลักของบริษัทสาขา ลพบุรี เพื่อให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ในจำนวน 225 ต้น/วัน โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นในวันที่ 22 พ.ค. 2558 จนสำเร็จวันที่ 8 ก.ค. 2558 เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ที่สามารถผลิตเสาเข็มได้หลากหลายขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการ และความไว้วางใจของลูกค้าทุกท่าน


บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328