บล็อคเทากันความร้อนดีคอน

ลักษณะทั่วไป


 • เป็นคอนกรีตมวลเบา ชนิดไม่อบไอน้ำ(Cellular Lightweight Concrete:CLC) ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากเยอรมัน ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO:9001 Version 2008 หนึ่งเดียวในประเทศไทย
 • มีขนาดมาตรฐานคือ ความสูง 20 ซม. ความยาว 30 ซม. ความหนา 7,7.5 ซม.
 • มีคุณสมบัติความเป็นฉนวน ได้แก่ฉนวนกันความร้อน กันเสียง และกันความชื้น

 

คุณสมบัติเฉพาะของดีคอนบล็อค


 • ช่วยท่านประหยัดพลังงาน สามารถกันความร้อนได้ดี จึงช่วยลดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ เช่น หากท่านต้องการให้ผนังกันความร้อนด้วยอิฐมอญ ท่านก็ต้องทำผนังที่มีความหนาประมาณ 7-8 เท่า เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับDCON BLOCK
 • ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง น้ำหนักเบาก่อสร้างง่ายและรวดเร็ว โดยสามารถใช้ปูนก่อฉาบเช่นเดียวกับอิฐมอญได้ และเนื่องจากกระบวนการผลิตของ DCON มีการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้ก้อนที่มีขนาดสม่ำเสมอมีความได้ฉากทำให้ท่านสามารถก่อได้แนวง่ายขึ้น
 • ลดค่าซ่อม DCON Block มีอัตราการซึมน้ำต่ำ มีความแข็งแรงทนทานต่อการกระแทก หรือแม้แต่การขูดขีดได้ดี สามารถเจาะฝังพุกยึดแขวนทีวี LCD และรูปภาพได้
 • ลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ อัตราการซึมน้ำต่ำ ลดโอกาสเกิดเชื้อราสะสมในผนัง ทำให้บ้านเย็นและกันเสียงได้ดี

 

ข้อดีของบล็อคคอนกรีตมวลเบา CLC ที่เหนือกว่าอิฐมอญ


 • ประหยัดพลังงาน : เหนือกว่าอิฐมอญ 6-8 เท่าในด้านประสิทธิภาพการต้านทานความร้อน
 • ทำงานได้รวดเร็ว : ลดเวลาการทำงานได้ 2-3 เท่า
 • ความต้านทานไฟ : เหนือกว่าอิฐมอญ 2-3 เท่า
 • การเก็บกันเสียง : ลดปัญหาเสียงรบกวนได้ดีกว่า
 • ลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ อัตราการซึมน้ำ
  ต่ำ ลดโอกาสเกิดเชื้อราสะสมในผนัง ทำให้บ้าน
  เย็นและกันเสียงได้ดี

 

ข้อดีของบล็อคคอนกรีตมวลเบา CLC ที่เหนือกว่าอิฐมวลเบาสีขาว (AAC)


 

 • ใช้ปูนทรายธรรมดาในการก่อฉาบได้ : ไม่จำเป็นต้องใช้ปูนมวลเบาแบบอิฐมวลเบาสีขาว
 • อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ : ลดปัญหาความชื้น ลดโอกาสความเสี่ยงต่อเชื้อราอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • ความแข็งแกร่ง : สำหรับรุ่น D1075 มีค่ากำลังอัดที่สูงกว่า >50 ksc
 • ประหยัดค่าก่อสร้าง : เนื่องจากใช้ปูนทรายธรรมดาในการก่อฉาบจึงมีราคาถูกกว่าการใช้ปูนพิเศษสำหรับอิฐมวลเบาสีขาว

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328