ที่ตั้งโรงงานภาคกลาง

 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
33 หมู่ 8 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140

โรงงานลพบุรี1
โทร: 036-436413, 081-3720693, 081-9478099
แฟกซ์: 036-436605

โรงงานลพบุรี2
โทร: 036-705057
แฟกซ์: 036-705058

Contact us via emailบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328