คณะผู้บริหาร

 

นายวิทวัส พรกุล
กรรมการผู้จัดการ

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

ดร.กวิน วรกาญจนา
รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328