ข้อมูลงบการเงิน

TH EN
งบการเงินปี 2561 Financial statements 2018
งบการเงินปี 2560 Financial statements 2017
งบการเงินปี 2559 Financial statements 2016
งบการเงินปี 2558 Financial statements 2015
งบการเงินปี 2557  Financial statements 2014
งบการเงินปี 2556  Financial statements 2013
งบการเงินปี 2555  Financial statements 2012
งบการเงินปี 2554  Financial statements 2011
งบการเงินปี 2553  Financial statements 2010

 

 

 

 

 

 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 8 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
Phone : 0-2937-3312
Fax : 0-2937-3328